วิธีเขียนบทความที่เป็นโค๊ดใน Blogger


ให้มาที่หน้าเขียนโพส แล้วเลือกเมนู < > มุมมอง HTML

ใส่โค๊ดตามนี้

<pre>
<code>
   โค๊ดตัวอย่าง
</code>
</pre>

ผลลัพธ์ที่ได้


โค๊ดตัวอย่าง

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า