โค๊ด iframe html เต็มจอ

โค๊ด HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
      <base target="_top">
   </head>
   <body>
      <iframe style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;border: 0;" src="xxx"></iframe>
   </body>
</html>

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า