วิธีค้นหาคําทับศัพท์ ไทย อังกฤษ เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง


คำทับศัพท์ คือ 
คำที่สะกดหรือถอดรูปตัวอักษรให้ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับ หรือการถอดเสียงจากภาษาต้นทางมายังปลายทาง คำทับศัพท์ที่ใช้บ่อยกันในภาษาไทย รวบรวมโดยระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักภาษา

คําทับศัพท์ มีอะไรบ้าง

คำทับศัพท์ นั้นเกิดจากการลากเสียงจากโสตประสาทของคนไทย เข้ากับเสียงภาษาของตน ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ เช่น Telegram เขียนเป็น ตะแล็ปแก็ป หมายถึง โทรเลข

ส่วนคำที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วมีการแปลเป็นภาษาไทย ใช้คำเรียกพิเศษ เรียกว่า “ศัพท์บัญญัติ” เช่น Water Supply แปลบัญญัติว่า ประปา

วิธีการค้นหาคำทับศัพท์ทุกภาษา เข้าไปที่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

https://transliteration.orst.go.th/search

และกดค้นหา ยกตัวอย่างเช่นคำว่า อะลูมิเนียม ก็จะมีความหมายว่าเป็นชื่อธาตุ มาจากภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า