แก้ปัญหา Excel คำนวณไม่ตรง เพราะปัดจุดทศนิยม

วิธีการปัดจุดทศนิยมใน Excel โดยใช้ฟังก์ชั่น ROUND


ความจริง Excel คำนวณตรงแล้ว แต่แสดงผลไม่ตรง เพราะการตั้งค่า Format Number จะแก้ปัญหาอย่างไรดี?

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ให้ท่านเลือกสองทาง คือ

1. ยกเลิกการตั้งค่าทศนิยมสองตำแหน่ง ก็จะได้ผลลัพธ์ตามจริง คือ 19.56789

2. ใส่ฟังก์ชัน Round ครอบไว้อีกทีหนึ่ง เพื่อบอก excel ว่าเก็บทศนิยมเพียงแค่สองตำแหน่งนะ คราวนี้ผลลัพธ์ก็จะเป็น 19.57 แล้ว

ปัดจุดทศนิยม

=ROUND(A6,2)


ปัดขึ้นทั้งหมด

=ROUNDUP(A6,2)


ปัดลงทั้งหมด

=ROUNDDOWN(A6,2)


**ตัวเลขสีแดง คือ จำนวนจุดทศนิยม

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า