แทรกวงเล็บรอบข้อความในเซลล์ได้อย่างไร?


สูตรง่าย ๆ ต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณเพิ่มวงเล็บรอบข้อความภายในเซลล์ได้โปรดทำดังนี้

เพียงใส่สูตรนี้    = "(" & A2 & ")"   ลงในเซลล์ว่างนอกเหนือจากข้อมูลของคุณ เช่น

1     เป็น   (1)

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า