วิธีเขียนสูตรรวมข้อความในแต่ละคอลัมม์ใน Google Sheet=ARRAYFORMULA(LOWER(A2:A)&(B2:B)&C2:C)

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า