Excel สูตรรวมวันเดือนปี เป็นช่องเดียวกัน

 


=DATE($C2-543,$B2,$A2)

กำหนดช่องเซลตามชีตของเรา

C2 = ช่องปี

B2 = ช่องเดือน

A2 = ช่องวันที่

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า