คำสั่งใส่ 0 หน้าเบอร์โทรศัพท์ใน EXCEL ครับ


 

=TEXT(H2,"0000000000")


H2 คือ ช่องเซลล์

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า