แก้ไขวัคซีน Lot.no. ไม่ขึ้น


รหัสในตาราง person_vaccine กับ wbc_vaccine ฟิลล์ export_vaccine_code เป็นคนละรหัสกัน แก้ไขให้เป็นรหัสเดียวกัน
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า