คู่มือการตั้งค่าวัคซีน กับตารางวัคซีน

ตั้งฐานวัคซีนมีตารางอะไรบ้าง


MMR2

วัคซีน DTP กับ DTPHB ตอนนั้นมีการเริ่มให้วัคซีน DTPHB แต่ใน HOSxP มีช่องให้ลงเพียงแค่ DTP และ HB เท่านั้นเอง การประมวลผลในตอนนั้นก็ยังคิดความครอบคลุมที่ DTP และ HB ไม่มีที่ว่างสำหรับ DTPHB เลยแม้แต่น้อย

เทพ HOSxP ทั้งหลายในช่วงนั้นจึงต้องทำความเข้าใจกันอย่างมากที่จะเพิ่มข้อมูลวัคซีนอย่างไรที่ลง DTPHB แล้วข้อมูลวันที่ไปโผล่ในช่อง DTP และ HB 1,2... และ 3
ตาราง vaccine_combination จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

1. vaccine_combination ตารางสำหรับกำหนดรหัสวัคซีนเดี่ยว และวัคซีนรวม
2. person_vaccine ตารางสำหรับกำหนดรหัสวัคซีนทั้งหมด
3. wbc_vaccine ตารางกำหนดรหัสวัคซีน สำหรับเด็ก 0-1 ปี
4. epi_vaccine ตารางกำหนดรหัสวัคซีนสำหรับ เด็ก 1-5 ปี
5. student_vaccine ตารางกำหนดรหัสวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน
6. provis_vcctype ตารางกำหนดรหัสวัคซีนสำหรับส่งออก 43 แฟ้ม

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีดังนี้
1. วัคซีน MMR เข็ม 1 รหัส 061 กำหนดให้ฉีดในกลุ่ม
    ✓เด็กอายุ 9-12 เดือน
2. วัคซีน MMR2 เข็ม 2 รหัส 073 กำหนดให้ฉีดในกลุ่ม
    ✓ เด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง หรือเด็กที่เกิด 1 ก.พ.2555 เป็นต้นไป
3. วัคซีน MMRs  รหัส 072 กำหนดให้ฉีดในกลุ่มนักเรียน ป.1 แต่ปัญหาวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ จึงให้ฉีด MR (ยังไม่มีการกำหนดรหัสมาตรฐาน) เป็นวัคซีนที่นำมาทดแทน MMR และวัคซีน MR อาจจะใช้ฉีดในกลุ่มดังต่อไปนี้
   1. การรณรงค์ในเด็กโต และผู้ใหญ่
   2. เด็กนักเรียน ชั้น ป.1
   3. เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง **
   4. เด็กอายุ 9-12 เดือน  **
** แสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะใช้ MR ในกลุ่ม ** หาก MMR ขาดแคลน**
4. วัคซีน MR ควรจะกำหนดรหัสเพิ่มหรือไม่ เนื่องจาก สนย.ไม่ได้กำหนดไว้ในรหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม และกรมควบคุมโรคจะแนะนำให้ใช้รหัส MMRs รหัส 072 ในเด็กนักเรียน ป.1แทนเพื่อป้องกันความสับสน (แต่ คนเขียนมึนงง ไปแล้ว..) เพราะ MR มันไม่ใช่ MMRs  (MMRs ก็คือ MMR ที่ใช้ฉีดในเด็ก ป.1 )
5. ถ้ากำหนดวัคซีน MMR2 และ MR เพื่อเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีน แต่ข้อมูลวันที่รับวัคซีนใน  HOSxP ยังไม่มีช่องสำหรับ MMR2 และ MR
   ✓ บัญชี 4 ไม่มี MMR2 แต่ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดรายบุคคลจะมีข้อมูลแสดง( HOSxP เวอร์ชั่นต่อไปอาจจะมีการแก้ไข)
   ✓ บัญชี 5 หากเพิ่มข้อมูลถูกต้อง มีช่องสำหรับ MR ได้แน่ๆ แต่กรมควบคุมโรคดันให้ลงรหัสของ MMRs  (เวรกำ เอาไงดี!)
.............................................................................................................................................

ส่วนตัวผมยังเห็นด้วยกันป๋า jdadmin1 ที่ว่าวัคซีน MR ควรเพิ่มข้อมูลวัคซีนต่างหาก เพื่อให้แยกกันชัดเจน ไม่ควรไปติ๊งต่างว่ามันเป็นตัวเดียวกับ MMRs ซึ่งเป็นกรณีคล้ายกับ DTPHB ที่ไม่ใช่ DTP และ HB และในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการใช้ทั้งวัคซีน MMR และ MR ตามกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ผมจึงใช้ข้อมูลความรู้ ณ ปัจจุบันในการเสนอวิธีกำหนดฐานข้อมูลใน HOSxP /HOSxP PCU ดังนี้นะขอครับ

ขั้นตอนที่  1 ตาราง vaccine_combination
ตารางส่วนตัวผมไม่เห็นว่าต้องแก้ไขอะไร ขอผ่านครับ

.............................................................................................................................................

ขั้นตอนที่  2 ตาราง person_vaccine

โดยข้อมูลเดิมผมมี MMR และ MMRs อยู่แล้ว ดังนั้นที่ผมจะเพิ่มคือ MMR2 ,dTC และ MR แต่ให้สังเกตดีๆนะครับ วัคซีน MR ผมใช้ vaccine_code เป็น MMR2 แต่รหัสส่งออกเป็น 072 เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดว่าการให้วัคซีน 072 คือวัคซีนที่ให้ในเด็ก นักเรียน ป.1 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคครับ ส่วน vaccine_grop กำหนดเป็น MR เพื่อให้มีข้อมูลในการลง Lot วัคซีน นั่นเอง


.............................................................................................................................................

ขั้นตอนที่  3 ตาราง wbc_vaccine

ตารางนี้เป็นข้อมูลวัคซีนของเด็ก 0-1 ปี ซึ่งยังคงฉีด MMR (หรือบางแห่งอาจจะตั้งเป็น MMR1 ก็แล้วแต่) ฉีดในช่วงอายุ 9-12 เดือน ซึ่งยังเป็นข้อกำหนดเหมือนเดิม ตารางนี้ความเห็นผมจึงยังคงเหมือนพี่ติ๊ก ชิโร่ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

.............................................................................................................................................

ขั้นตอนที่  4 ตาราง epi_vaccine

ตารางนี้เป็นข้อมูลวัคซีนของเด็ก 1-5 ปี ซึ่งตามข้อมูลที่ผมได้เขียนให้อ่านในตอนที่ 1 กำหนดให้ฉีดวัคซีน MMR เข็ม 2 หรือจะเรียกว่า MMR2 รหัส 073 ในกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่ง ซึ่งปกติวัคซีน MMR2 ในตารางนี้จะไม่มี จึงต้องมีการเพิ่มข้อมูลวัคซีนดังนี้


ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลการให้บริการวัคซีน MMR2 ในกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งในบัญชี 4 นั่นเองครับ


บางท่านอาจจะถามว่า ทำไมผมไม่เพิ่มวัคซีน dTC เหตุผลเพราะว่า dTC เป็นวัคซีนรณรงค์ครับ ไม่ใช่วัคซีนพื้นฐาน อาจจะฉีดในกลุ่มอายุ ตอนไหนก็ได้ อย่างเช่น คอตีบระบาด จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องนำมาใส่ในข้อมูลวัคซีนพื้นฐานครับ
..............................................................................................................................................

ขั้นตอนที่  5 ตาราง student_vaccine

ตารางนี้เป็นข้อมูลวัคซีนในเด็กนักเรียน ซึ่งข้อมูลบอกไว้ว่าจะให้มีการฉีดวัคซีน MR ในนักเรียน ป.1 เพราะปัญหาของการขาดแคลนวัคซีน MMR   อ่านแล้วอย่างงนะครับ MMR กับ MMRs คือวัคซีนตัวเดียวกัน เพียงแต่รหัส MMR รหัส 061 ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 9-12 เดือน แต่ MMRs รหัส 072 ใช้ในกลุ่ม เด็กนักเรียน ป.1  แต่กรมควบคุมโรคเขาหวังดีครับกลัวทุกท่านจะสับสนเลยบอกว่าให้คีย์เป็น MMRs แทนไปเลย โดยให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า MMRs ของนักเรียน ป.1 ในปี 2557 คือการฉีดวัคซีน MR

อืม..มันก็งงๆ ดี เพราะส่วนตัวผมชอบแบบตรงๆ มากกว่า ฉีด MR ก็ MR สิ จะไปใช้ MMRs ทำไม
เพื่อไม่ให้งงมากไป ผมจึงแยกตั้งวัคซีน MR ขึ้นมาในตารางนี้เพื่อให้เป็นวัคซีนที่ลงบันทึกข้อมูลให้ชัดเจนว่า ฉีด MMRs หรือ MR แต่ว่ารหัสส่งออกตัวเดียวกัน คือ 072

สรุปให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับข้อมูลวัคซีนกลุ่มนักเรียน ป.1 ไม่ควรจะส่งออกเป็น 073 ครับ เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นรหัสวัคซีนของเด็ก 2 ปีครึ่งแทน


ส่วนเหตุผลที่ผมตั้ง export_vaccine = 072 และcheck_code เป็น MMRs เพื่อให้ตรงกับที่กรมควบคุมโรคแนะนำครับว่าเพื่อไม่ให้สับสนควรใช้รหัส MMR ครั้งที่ 2 ที่ฉีดในเด็กนักเรียนเป็น MMRs รหัส 072 เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มชื่อขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนว่ารับวัคซีน MR ไม่ใช่ MMR


.............................................................................................................................................

ขั้นตอนที่  6 ตาราง provis_vcctype

ตารางนี้เป็นข้อมูลวัคซีนสำหรับส่งออก ตั้งตามตามรหัสมาตรฐาน 43 เลยครับ โดยผมจะเพิ่ม code วัคซีน ดังนี้
code 073 name MMR2
code 901 name dTc
แน่นอนครับว่าในตารางนี้ ไม่มี MR เพราะว่ามันไม่ใช่รหัสวัคซีนมาตรฐาน 43 แฟ้ม นั่นเอง
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า