หูกับการได้ยิน


มาทำความเข้าใจกับการรับรู้ของโสตประสาทการได้ยินเสียงของหู เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการรับฟัง รับรส และถือว่าเป็นการเข้าใจเพื่อใตร่ตรองการติดตั้งเครื่องเสียง ทั้งเครื่องเสียงบ้าน และรถยนต์ 
คลื่นเสียงเกิดจากการอัดและขยายของตัวกลาง การอัดขยายนี้จะส่งต่อ ๆ กันไป จนถึงหูของผู้ฟังแล้วส่งต่อไปยังสมองในรูปของระดับเสียง ความดัง และคุณภาพของเสียง โดยปกติหูคนเราไวต่อการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงมากกว่าเสียงที่มีความถี่ ต่ำเมื่อเสียงนั้นมีระดับความเข้มเสียงเท่ากัน นอกจากนี้ความไวต่อการรับรู้เสียงของคนเรายังขึ้นอยู่กับอายุ โดยพบว่าเด็กมีความรู้สึกไว ต่อช่วงความถี่สูงมากกว่าผู้ใหญ่ความไวต่อการได้ยินเสียงของคนจะลดลงเมื่อ อายุมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าความไวต่อการ ได้ยินเสียง จะลดลงด้วยสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น การได้รับฟังเสียงดังมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือจากการใช้ยาบางชนิด หู ของ คนเราประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. หูชั้นนอก ประกอบด้วยใบหูซึ่งจะทำหน้าที่รับคลื่นเสียงและ ส่งผ่านไปตามช่องหูจนถึงชั้นเยื่อแก้วหูซึ่งกั้นระหว่างหูชั้นนอกและหูชั้น กลาง
2. หูชั้นกลาง มีลักษณะเป็นโพรงอากาศที่ถูกแยกออกจากหูชั้นนอกด้วยเยื่อแก้วหูที่แปะติดกับ กระดูก 3 ชิ้นเล็กๆที่เรียงต่อกันเป็นโซ่ คือ ค้อน ทั่ง และโกลน ทำหน้าที่รับแรงสั่นสะเทือนและขยายเสียงต่อจากเยื่อแก้วหูแล้วส่งต่อไปยังหู ชั้นใน นอกจากนี้ที่หูชั้นกลางยังมีท่อยูสเตเชี่ยนที่ต่อไปยังส่วนบนของคอที่ต่อกับ โพรงจมูก ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในหูชั้นกลาง
3. หูชั้นใน ประกอบด้วยอวัยวะ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน เป็นอวัยวะรูปหอย ภายในมีของเหลวและเซลขนที่ทำหน้าที่รับเสียงจากกระดูกโกลนในหูชั้นกลางแล้ว แปลงเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยังประสาทหู (ประสาทสมองคู่ที่ 8) ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของคลื่นเสียง และส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว เนื่อง จากเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียง และในการทำให้วัตถุสั่นต้องใช้พลังงาน "ถ้าพลังงานที่ใช้มีค่ามาก แอมพลิจูดของการสั่นจะมีค่ามาก แต่ถ้าพลังงานที่ใช้มีค่าน้อย แอมพลิจูดของการสั่นจะมีค่าน้อย" พลังงานในการสั่นของต้นกำเนิดเสียงจะถ่ายโอนให้กับอนุภาคของอากาศต่อกันเป็น ทอดๆ มายังหูผู้ฟัง ทำให้แก้วหูเกิดการสั่น ผู้ฟังจึงรับรู้เสียงนั้น
การได้ยินครั้งหนึ่ง ๆ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ตือ ต้นกำเนิดเสียง ตัวกลางและประสาทรับเสียงในหู ขณะได้ยินเสียงหนึ่งๆ ความรู้สึกในการได้ยินของมนุษย์โดยทั่วไป แยกออกเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้สึกดัง-ค่อยของเสียง ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคลื่นและความเข้มเสียง

2. ความรู้สึกทุ้ม-แหลมของเสียง ขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียง

3. ความไพเราะของเสียง ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียง

เมื่อรับรู้ถึงหลักการและที่มาที่ไปของการรับรู้ของประสาทหู ก็กลับมาที่แหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องเสียงรถยนต์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. Head Unit / Front Panel
2. Power Amp
3. Component / Driver
4. Sub - Woofer

และซึ่งเสียงที่เราได้ยิน จากเครื่องเสียงรถยนต์จะเสียงดี เพราะ หรือไม่ เพราะนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวระบบที่วาง และตำแหน่งและทิศทางของ อุปกรณ์ สำหรับทางด้านของเสียงตำแหน่งและทิศทาง ของลำโพง จึง มีส่วนสำคัญต่อความสมบูรณ์แบบของเสียง ซึ่งตำแหน่งของลำโพงรถ เรารู้กันอยู่แล้วถึงข้อจำกัดของพื้นที่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำเสียงให้ออกมา Clear เหมือน บ้าน แต่อดีต ก็เคยมีผู้ผลิต ลำโพง Kick Panel ออกมา ภายใต้ทฤษฏี ให้เสียงวิ่งจากด้านล่างยิงเข้าสู่หูโดยตรง แต่ด้วยหลักการณ์และเหตุผล และความเป็นจริงไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องเช่นไร นั่นก็เพราะว่าทำไม Home Theater ถึง ไม่วางลำโพงไว้ ด้านล่างแล้วแหงนขึ้นในองศาที่ตรงกับหู หากด้วยตำแหน่งที่จำกัดของรถยนต์ ก็ถือว่าพอเข้าใจ แต่ไม่นาน ก็มีลำโพง Top Panel ออกมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ ลำโพง Top Panel เป็นสิทธิบัตรของคนไทย

ลำโพง Top Panel ถูกออกแบบให้อยู่ในทิศทางและตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างไรนั้น คือ ด้วยองศาและตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้า โดยใช้การกระจายเสียงแบบ V On Axis ในระดับหูของผู้ฟัง จึงขจัดปัญหาเรื่องของเฟสสัญญาณระหว่างลำโพงกลางและแหลมที่มาถึงหูผู้ฟังไม่พร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างเวทีเสียงด้านหน้า รายละเอียดของเสียงร้องและชิ้นดนตรีต่างๆ ได้สมจริงที่สุด จึงถือได้ว่า เป็น การถ่ายทอดอารมณ์เสียงได้ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า