ทำภาพติดบัตรเปลี่ยนฉากหลังแบบด่วน Photoshop

ภาพติดบัตรไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถทำได้เอง เพียงแค่มีโปรแกรม Photoshop ก็สบายแล้วละครับ
มาเริ่มทำกันเลยครับ1. เลือก Magic Wand Tool
2. คลิกเลือกบริเวณที่เป็นพื้นหลัง
3. คลิกขวา เลือก Feather...4. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ใส่ค่าเป็น 1
5. คลิก OK6. กด Ctrl + Alt + J
7. ตั้งชื่อ แล้วคลิก OK8. จะได้ Layer เพิ่มมา9. ตรวจสอบดูโดยปิดตาที่ช่อง Layers10. ดึงภาพพื้นหลังที่เราต้องการไว้ โดยใช้ Move Tool ลากที่ภาพของเรา11. ลากพื้นหลังมาที่ภาพที่เราทำไว้12. จัดพื้นหลังให้พอดีกับภาพของเรา โดยกด Ctrl + T 
      หรือ Edit > Free Transfrom13. คลิกขวาที่ Layer 214. เลือก Create Clipping Mask15. เสร็จเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า