แก้ไข "Could not complete your request because of a program error" Photoshop CC


แก้ไข "Could not complete your request because of a program error" ในโปรแกรม Photoshop CC1. เลือก Edit
2. เลือก Preferences
3. เลือก Type...


4. เลือก Middle Eastem and South Asian
5. เลือก OK
6. ปิดโปรแกรม Phoshop แล้วเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

2 ความคิดเห็น

  1. หาMiddle Eastem and South Asianไม่เจอค่ะ

    ตอบลบ
  2. ของผมกด ทุกอย่างขึ้นerrorหมดเลย ไม่สามารถแก้ได้ครับเพราะ ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็จะขึ้นerrorพร้อมชื่อตัวนั้นๆครับ

    ตอบลบ
แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า