วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP เชื่อมต่อ FTP Server

WinSCP (วินเอสซีพี) คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรโตคอล FTP ที่เชื่อมต่อกับ Hosting ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่

โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1.คลิกที่ icon WinSCP


หน้าตาของโปรแกรม WinSCP


กรอกรายละเอียดเพื่อเชื่อมต่อกับ Server

1. กำหนดโปรโตคอลเป็น FTP (File Transfer Protocol) ในช่อง File portocol
2. กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Host Name
3. กำหนดค่า Port ในช่อง Port number (โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Port 21)
4. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่อง User name
5. กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
6. จากนั้นกด Save หรือ login7. กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Host Name
8. กด OK


9. จะได้เป็นชื่อเว็บไซต์ตามที่เราตั้งไว้
10. กด Login


11. จะได้หน้าต่างขึ้นแบบนี้ แล้วใส่ Password

** หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน **


12. เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าใน Host ของเราทางด้านขวามือ และทางด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เราแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า