ทำอย่างไรให้ดาวน์โหลดบิทต่อจากเดิมได้ หลังจากล้างเครื่องคอมฯ โปรแกรม uTorrent


1. ให้ Copy ไฟล์ในโฟลเดอร์  C:\Users\ชื่อเครื่อง\AppData\Roaming\uTorrent

2. Save ไฟล์ทั้งหมดเก็บไว้ในไดร์ฟอื่นก่อนล้างเครื่อง

3. หลังจากนั้นก็ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ลง Windows จนเสร็จ

4. แล้วลงโปรแกรม uTorrent ให้เสร็จเรียบร้อย

5. Copy ไฟล์ไปไว้ในโฟล์ที่เก่า  C:\Users\ชื่อเครื่อง\AppData\Roaming\uTorrent

6. เพียงเท่านี้เราก็สามารถดาวน์โหลด uTorrent ต่อ จากการล้างเครื่องได้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า