ถอดเทปเสียงด้วย Google Document

การถอดเทปเสียงนั้นใช้เวลาที่มาก ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เราสามารถย่อเวลาการถอดเทปได้

วิธีการถอดเทป 

  1. เป็นสมาชิก Gmail ครับ แล้ว Login เข้า Gmail ของท่าน
  2. สร้าง "เอกสาร" ใหม่ โดยไปที่ Google Drive  https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  เลือก "ใหม่" และเลือก " Google เอกสาร" หรือจะไปที่ Google Doc  https://docs.google.com/document/u/0/  แล้วกดเครื่องหมาย  + ที่อยู่มุมซ้ายล่าง
  3. ไปที่ "เครื่องมือ" เลือก "พิมพ์ด้วยเสียง"    * นำสาย AUX เสียบที่ หูฟัง และเสียบที่ไมโครโฟนของเครื่อง เมื่อเล่น MP3 จากคอมพิวเตอร์
    * นำสาย AUX ด้านหนึ่งเสียบที่หูฟังของเครื่องเล่น MP3 มือถือ หรืออื่นๆ และอีกด้านหนึ่งเสียบที่ไมโครโฟนของเครื่อง Notebook / PC
  4. นำสาย AUX มาใช้
  5. เปิดเสียง MP3 Google จะทำการพิมพ์เสียงที่ได้ยินครับ อย่างไรก็ตามความถูกต้องของข้อความขึ้นกับหลายปัจจัย เช่นความชัดของเสียง ความเร็วของคำพูด ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ซึ่งถ้าเกิดจากความเร็วของคำพูด ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเล่น MP3 ที่มีฟังก์ชันลดความเร็วของเสียง เช่น Window Media player เพื่อให้พูดช้าลงได้ครับ


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า