การเรียงไฟล์ MP3 ใน Flash drive เพื่อใช้กับเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์

การใช้ Flash drive (usb drive, pen drive) กับเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์ (Car MP3 Player) มักพบปัญหาว่าลำดับการเล่นเพลงไม่เป็นไปตามลำดับที่เรากำหนดไว้ แม้ว่าเราจะตั้งชื่อเป็นเลขที่ตามลำดับแล้วก็ตาม เหตุผลเนื่องจากการจัดเรียง file ใน Flash drive จะเรียงลำดับตามการsave file ใน Flash drive ทำให้ file mp3 ขนาดเล็กบางครั้งแทรกมาเป็นลำดับแรกๆ เมื่อฟัง mp3 ในรถยตน์ ซึ่งปัญหานี้ไม่เกิดกับการเล่น mp3 ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการแก้ไข

1. ตั้งชื่อไฟล์เพลง ตามลำดับ หรือจะใช้ folder ช่วยก็ได้  
กรณีมีไฟล์จำนวนมาก แนะนำโปรแกรมฟรี ขนาดเล็กชื่อ Bulk Rename Utility  


2. Download โปรแกรม FAT Sorter
3. หลังจากลงโปรแกรม FAT Sorter ด้วยการ unzip file ที่ดาว์นโหลด แล้วคลิกที่ setup.exe ทำตามที่โปรแกรมบอก
4. การเรียงไฟล์ MP3 ใน Flash drive เปิดโปรแกรม กดที่ Browse เลือก drive ของ Flash drive ที่ต้องการ
5. กดที่ Sort
6.  เมื่อโปรแกรมทำการเรียงเสร็จ จะแจ้งว่าทำเสร็จแล้วดังภาพแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า