แก้ไข Adobe Photoshop ขึ้น Could not complete your request because of a problem parsing the JPEG data

 


วิธีแก้ไข

1. กดปุ่ม Window +R พิมพ์ Regidit ในช่องค้นหา


2. เปิดตามลำดับ : Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\120.0 (หรือโฟลเดอร์ตามที่แสดงอยู่ที่นั้น)

3. เพิ่ม DWORD ลงในไฟล์ 'OverridePhysicalMemoryMB' ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ กล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบเลขฐานสิบหกในฐาน

4. ป้อนข้อมูลค่า 4000 (แนะนำค่า 4000–8000 สำหรับ RAM 4–8GB) หรือ เลือก Base เป็น Hexadecimal แล้วใส่ Value data เป็น 1


5. คลิก OK และปิดกล่องโต้ตอบ

6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

7. เสร็จเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า