แก้ไข การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว (Your connection is not private) ใน Google Chrome

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ และแตกไฟล์ .rar ออกมา ที่เป็นไฟล์ Security Certificate (.der)


2. คลิกขวาที่ไฟล์ isrg-root-x1.der


3. คลิก Open


4. คลิก Next


5. เลือกหัวข้อ Place all certificates in the following store

6. คลิก Browse


7. คลิก Trsuted Root Certification Authorities

8. คลิก OK

9. คลิก Next

10. คลิก Finish

11. คลิก OK

12. คลิกขวาที่ไฟล์ isrg-root-x2.der และเริ่มทำขั้นตอนเดียวกันกับไฟล์ก่อนหน้านี้

13. เสร็จเรียบร้อยครับ


ไฟล์ดาวน์โหลด 

Password : www.wansawang.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า