สูตรเปลี่ยนรูปแบบวันที่ใน Google Sheets โดย ARRAYFORMULA

 สูตร

={"วันที่";ARRAYFORMULA(if(len(G2:G),text(day(G2:G),"00")&"/"& text(MONTH(G2:G),"00")&"/"& text(YEAR(G2:G)+543,"0000"),iferror(1/0)))}
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า