Google Sheets - Drop down Menus วิธีสร้างรายการเมนู

วิธีสร้างรายการเมนู Drop down Menus ใน Google Sheets1. เมื่อเข้าสู่ Google Sheets

2. เมื่อเข้าสู่ Google Sheets ทำการใส่ข้อมูลตัวอย่าง3. ข้อมูลทั้งหมดประกอบไปด้วยข้อมูล ลำดับ โดยเว้นช่อง "ชื่อเจ้าของงาน" ไว้
4. ด้านล่างของเอกสารจะมีเครื่องหมาย + คลิกเพื่อสร้างเอกสารหน้าใหม่


5. แสดงหน้าเอกสารใหม่ตั้งชื่อให้ list หรือตามที่ผู้ใช้สะดวก


6. ใส่ข้อมูล list เพื่อจะให้ข้อมูลนี้ไปแสดงที่หน้าหลัก


7. กลับมาที่หน้าแรกทำการคุมดำที่ช่องว่าง "ชื่อเจ้าของงาน" จากนั้นให้คลิกขาวเลือก "ดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับเซลล์" คลิกขวา เลือก "การตรวจสอบข้อมูล"


8. ตั้งค่าตามภาพตัวอย่าง ในช่อง "เกณฑ์" คลิกที่รูปตารางด้านข้าง9. จะปรากกฏหน้าต่าง "เลือกช่วงข้อมูล" เป็นหน้าต่างสำหรับใส่เลขช่อง
10. เลือกไปที่หน้า 2 หรือในที่นี้ใช้ชื่อว่า "list"
11. เมื่อคุมดำที่ข้อมูล "ชื่อเจ้าของงาน" ในช่อง "เลือกช่วงข้อมูล" จะทำการใส่รหัสให้ อัตโนมัติ แล้วกด "ตกลง"
12. กลับมาที่ตั้งค่า เลือก ปฏิเสธอินพุต > บันทึก13. ในช่อง "ชื่อเจ้าของงาน" จะแสดงรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ มุมขวามือ14. เมื่อคลิกจะแสดงข้อมูลจากหน้าที่ 2 คือข้อมูลชื่อ15. หรือสามารถพิมพ์ Keyword ข้อมูลก็จะแสดงเช่นเดียวกันแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า