เอารูปใน Google Drive มาทำเป็นรูปภาพมาแปะเว็บไซต์


ต้องแชร์ไฟล์ภาพให้เป็น "ทุกคนที่มีลิงค์" และทำตามวิธีด้านล่างนี้

ตัวอย่าง

https://drive.google.com/file/d/1L1OW8lqUl-zWI6xLapPHrm1HS8whFCEs/view?usp=sharing


ให้เอา ID ของรูปภาพตามตัวอย่างที่เป็นสีแดง คือ 1L1OW8lqUl-zWI6xLapPHrm1HS8whFCEs

มาต่อท้าย URL ด้านล่าง

https://lh5.googleusercontent.com/d/xxx

เปลี่ยน xxx เป็น ID ของรูปภาพ

ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

https://lh5.googleusercontent.com/d/1L1OW8lqUl-zWI6xLapPHrm1HS8whFCEs

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า