ฟิลที่ชื่อ hos_guid มันคืออะไรในโปรแกรม HOSxP


Globally Unique IDentifier
คือ ชุด string ที่ไม่ซ้ำกัน

ถ้าเป็นค่าว่างจะเป็นไรมั้ย

ต้องดูว่า ฟิลด์นั้น เป็น pk  หรือ อนุญาตให้ null ได้มั้ย

คำสั่ง

UPDATE ชื่อตาราง SET hos_guid = upper(concat('{',uuid(),'}'))
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า