วิธีแก้กรณี Taskbar ใน Windows 10 ค้าง,บัง,กดไม่ได้

เปิด Task Manager > หา Windows Explorer ใน Task Manager > คลิกขวาแล้วกด Restart


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า