13 ฟอนต์แห่งชาติ (TH Sarabun)


ฟอนต์สารบรรณเป็นหนึ่งใน 13 ฟอนต์แห่งชาติที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เผยแพร่หลังจัดประกวด เพื่อคัดสรรแบบอักษรของประเทศไทยที่ใช้ทดแทนฟอนต์จากผู้ผลิตต่างประเทศ อย่าง “Angsana New”, “Cordia New” ที่สร้างสรรค์โดย Unity Progress Company (UPC) และไมโครซอฟท์ได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตน ซึ่งถึงเราจะใช้ฟอนต์เหล่านี้มายาวนานจนคิดว่าเป็นฟอนต์ฟรี แต่ถ้านำไปใช้ผิดประเภท เช่นใช้บนระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบของไมโครซอฟท์ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการใช้ได้เช่นกัน (ก็ต้องซื้อฟอนต์ละ $129 สำหรับการใช้อื่นๆ นอกเงื่อนไข)

สำหรับองค์กรบริษัทที่ต้องมีการใช้งานเอกสารเพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย เพราะแต่ละคนก็ชอบ Font ที่ไม่เหมือนกันทำให้มีความหลากหลาย ดังนั้นโครงการ”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ

แล้วควรใช้อะไรกันแน่ ระหว่าง TH Sarabun PSK กับ TH Sarabun New
คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ ผู้ออกแบบก็ได้ความว่าฟอนต์ TH Sarabun New ที่เผยแพร่ในปี 2554 นั้นปรับปรุงจากฟอนต์ TH Sarabun PSK ที่เผยแพร่ในปี 2550 ในเรื่องการแสดงผลในจอความละเอียดต่ำที่ทำได้ดีกว่า โดยคุณศุภกิจอธิบายว่า

“หลังจากได้มีการประกาศและเริ่มใช้แล้ว พบว่าการแสดงผลไม่คมชัดเมื่อใช้งานกับจอภาพที่มีความละเอียดต่ำ ซึ่งเป็นจอส่วนมากที่หน่วยงานราชการใช้ จึงได้มีโครงการทำตัว TH Sarabun New ขึ้นมาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงในส่วนของการแสดงผลให้คมชัดยิ่งขึ้น เมื่อใช้ในขนาดที่เล็กครับ แต่ว่าโดยทางกายภาพของฟอนต์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ช่องไฟ ระยะบรรทัดฯ ทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดครับ”
คุณศุภกิจ ผู้ออกแบบ ยืนยันอีกว่าฟอนต์ TH Sarabun New สามารถนำมาทดแทน TH Sarabun PSK ได้ทันที การแก้ไขในเอกสารเดิมก็ไม่เสียรูปแบบการจัดเอกสารที่เคยทำไว้ ปริ๊นออกมาก็ได้ตัวอักษรเหมือนกัน แต่จะทำให้การแสดงผลบนจอภาพคมชัดขึ้น อ่านง่าย อ่านสบายตาขึ้น

สรุปเราก็คงได้คำตอบกันแล้วนะว่า
TH Sarabun New มาแทน TH Sarabun PSK
และเหมือนผู้พัฒนาอยากให้ใช้ TH Sarabun New
(ถ้าไม่เชื่อผู้พัฒนา จะให้ไปเชื่อใครละครับ)

ดาวน์โหลด
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า