All New Corolla Altis 2014 เครื่องเสียงรถยนต์ แชมป์รายการ USACi ประเภท SQ

ตัวรถ : All New Corolla Altis 2014
Front : JVC
DSP  : HELIX DSP
Power Amp : Ground Zero
ลำโพง : BLAM LIVE 165.300 (3 ทาง)
สายไฟ : MONSTER CABLE
สายลำโพง : MONSTER CABLE
สายสัญญาณ : MONSTER CABLE
ร้านติดตั้ง : จินแอร์ แอนด์ ซาวด์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า