วิธีติดตั้งปลั๊กอิน Facebook Messenger 2022 บนเว็บไซต์

 ต้องมีชื่อโดเมนและ HTTPS โดเมนจะต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ จึงจะใส่ไว้ในไวท์ลิสต์ได้
- ใช้ HTTPS
- ใช้ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติ เช่น https://www.messenger.com ไม่รองรับที่อยู่ IP และ localhost สำหรับการใส่ไว้ในไวท์ลิสต์ 

วิธีการติดตั้ง
1. ไปที่ "การตั้งค่า"


2. คลิก "การรับส่งข้อความ"


3. คลิก "ตั้งค่า"


4. คลิก "มาตรฐาน"

5.1 คลิกเลือกภาษาที่เราต้องการ
5.2 คลิก "บันทึกและดำเนินการถัดไป"

6. ใส่โดเมนของเรา เช่น https://www.wansawang.com

7. คลิก "เพิ่มโดเมน"

8. คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

9. คลิก "คัดลอกโค๊ด"

10. คลิก "เสร็จสิ้น"

11. คลิก "เรียบร้อย"


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า