การเพิ่มค่า Upload ของ JCE Editor ใน Joomla

 JCE Editor Core เป็นโปรแกรม Editor ที่เป็นส่วนเสริมหรือขยายความสามารถของโปรแกรมจัดการบริหารเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ CMS จูมล่า Joomla ที่ได้รับความนิยมในการติดตั้งและใช้งานเพิ่มเติม จากผู้ใช้งาน Joomla ทั่วไป เนื่องมาจาก ความสะดวก และความง่ายในการใช้งาน และยังเป็นฟรีแวร์อีกด้วย สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้บริการเว็บไซต์ Joomla ก็แนะนำให้ค้นหาและดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานกันได้ครับ แต่ก็ติดปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 1,024 KB หรือ 1 MB ได้ไม่ใช่เพราะมันแก้ไขไม่ได้ครับ แต่ส่วนที่จะต้องแก้ไขมันอาจจะหายากสักหน่อยครับ

ขั้นตอนในการตั้งค่ามีดังนี้ครับ

1. เข้าไปที่ Control Panel ของ JCE Editor

2. เลือกตัวเลือก Editor Profiles3. คลิกเลือกที่ Default

4.1 เลือกแท็บ Editor Paramerers

4.2 เลือกแท็บ Filesystem

5. เลื่อนลงมาจะเจอช่อง Upload file size (ในวงเล็บจะเป็นขนาดของไฟล์ที่เซิฟเวอร์สามารถรองรับได้) ให้เปลี่ยนตัวเลขตามที่เราต้องการได้เลยครับ แต่ต้องไม่เกินขนาดที่เซิฟเวอร์รองรับได้


6.เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วกด บันทึก ถือเป็นอันเสร็จสิ้น ลองกลับมาที่หน้า JCE Fire Browser แล้วกด Upload จะเห็นว่าไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้จะมีขนาดตามที่เราได้กำหนดไว้ครับแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า