คำสั่ง HTML ที่ทำให้มีการเปลี่ยนหน้าไปโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด

 คำสั่ง HTML ที่ทำให้มีการเปลี่ยนหน้าไปโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด

เพิ่มคำสั่งนี้ลงไปในส่วน <head> นะครับ

<meta http-equiv="Refresh" content="X; URL=url ที่คุณต้องการให้ refresh ไป">

หมายเหตุ ตรง x ให้เพื่อน ๆ ไปเติ่มเองนะว่าจะให้ถ่วงเวลากี่ วินาที ตัวอย่าง

( กำหนดไว้ที่ 10 วินาที ) <head>

<meta http-equiv="Refresh" content="10; URL=http://artwancom.blogspot.com"></Head>

2 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า