วิธี Update XAMPP ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

แบ็คอัพฐานข้อมูลทั้งหมด

1. เปิดโปรแกรม xampp control panel แล้วกด start ใช้งาน mysql service


2. กดที่ปุ่มเมนู Shell ที่ด้านขวา เพื่อรันคำสั่ง sql ผ่าน command line โดยให้กรอกรูปแบบคำสั่ง
ดังต่อไปนี้ กรณี uer เป็น root (หาก user เป็นชืออื่นให้เปลี่ยนทีคำว่า root เป็นค่าอื่น)


mysqldump -u root -p --all-databases > 6300817-all-db-dump.sql
(แทบสีเหลืองคือชื่อไฟล์ตั้งชื่ออะไรก็ได้)


กด Enter จะชึ้นให้กรอกรหัสผ่าน ถ้าเดิมเราไม่ได้กำหนดรหัสผ่านไว้หรือเป็นค่าว่าง 
ให้เรากด Enter อีกครั้งเพื่อทำการแบ็คอัพฐานข้อมูล โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน
หากมีการกำหนดรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่าน ก่อนแล้วกด Enter
3. รอสักพัก จนทำการแบ็คอัพฐานข้อมูลสำเร็จ เวลาขึ้นกับปริมาณและจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลเดิม
4. เมื่อทำการแบ็คอัพฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ 630817-all-db-dump.sql
อยู่ในโฟลเดอร์ E > xampp
หากไฟล์แบ็คอัพมีขนาดใหญ่มากๆ เราจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขไฟล์ได้จากโปรแกรม text editor 
อย่าง notepad หรือ notepad++ ปกติได้ แนะนำให้โหลดโปรแกรม Emeitor เพื่อเปิดอ่านไฟล์ หรือ
แก้ไขไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ https://www.emeditor.com
 
หลังจากทำการแบ็คอัพฐานข้อมูลและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดการใช้งาน
xampp รวมถึงไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ C > xampp ที่เปิดใช้งานให้หมด เพื่อให้ต่อไป
เราจะทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ xampp เป็น xampp-old

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ต่อไป เราจะทำการ import ไฟล์ sql ด้วยวิธีเดิมด้วย CLI ผ่าน Shell คล้ายกับตอนที่ทำการแบ็คอัพ
630817-all-db-dump.sql

mysql -u root -p < 630817-all-db-dump.sql

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า