วิธีการทำ Hirens BootCD Boot USB FlashDrive

ทำการเสียบ USB FlashDrive เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรา โดยใช้ USB ประมาณ 4 / 8 GB โดยจะต้องไม่มีข้อมูลใน USB (เพราะขั้นตอนการทำ USB Boost มันจะต้องทำการ Format USB)
1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus มาจากนั้นทำการเปิดโปรแกรม และทำการดาวน์โหลด Hiren’s BootCD โดยไฟล์จะประมาณ 600 MB

ดาวน์โหลด Hiren

2. Drive : โปรแกรมจะ Detech USB ของเราเอง

Partition schema and targer system type : ทำการเลือก MBR Partition Scheme for BIOS or UEFI

File System : เลือก FAT32


จากนั้นทำการเลือก ที่เครื่องหมาย DVD และทำการเลือก File ISO : Hiren’s BootCD > จากนั้นทำการกด Start

โดยจากนั้นระบบจะทำการ Format USB ของเราแล้ว แล้วทำการแตกไฟล์ ISO Hirens BootCD เพื่อให้สามารถ Boost ได้แบบ USB โดยเมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถนำ USB ไป Boost เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเพื่อทำการแก่ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยส่วนมาจากจะเข้าไปใช้ Windows Mini XP เพื่อเข้าไปทำการ Backup ข้อมูล หรือทำการดึงข้อมูลต่างๆของเราออกมา

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า