หัวเทียน NGK หลายๆ คนยังไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง


ปัจจุบันมีความเข้าใจผิด ๆ กับอายุการใช้งานของหัวเทียน และข้อมูลการผลิตของหัวเทียน รวมถึง หัวเทียนคุณภาพ ต่ำกว่า สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในญี่ปุ่น ว่าเป็นอย่างไร
เราจึงได้มี Youtube อธิบาย ถึง วิธีการดู หัวเทียนที่ผลิตและจำหน่ายในญี่ปุ่น ว่าดูอย่างไร  อธิบายว่าอายุหัวเทียนแต่ละรุ่นทางญี่ปุ่นระบุว่าเท่าไรอย่างไร 

เราหวังว่าการแบ่งปัน ของเรา จะช่วยเพิ่มความรู้ ให้ผู้บริโภคในประเทศได้ทราบถึง คุณภาพของสินค้า ที่ท่านเลือกซื้อ และไม่ตกเป็นเหยือของการโฆษา ที่เอาสินค้าคุณภาพต่ำกว่า มาจำหน่าย


ในญี่ปุ่น หัวเทียน NGK ถือว่าเป็นหัวเทียนที่มีคุณภาพยี่ห้อหนึ่งเลยที่เดียว และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง
จนปัจุบัน ทีรุ่นหัวเทียนคุณภาพ ที่โดดเด่นด้วยกันหลายรุ่น แต่จะยกตัวอย่างรุ่น TOP มาพูดคุยกัน ซัก 3 รุ่น

1. NGK  Premium RX
รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบใหม่ และวัสดุคุณภาพ
อายุการใช้งานยาวนาน100,000-120,000 กม.2. NGK IRIDIUM MAX 
แกนกลาง เป็น Iridium และมีการฝั่ง Platinum
เพื่อยืดอายุการใช้งาน
อายุการใช้งาน ยาว นาน 100,000 กม.

3. NGK IRDIUM IX
แกนกลาง เป็น Iridium
อายุการใช้งาน แค่ 15,000-20,000 กม.ที่มา : http://garage-box.weebly.com/
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า